Izbornik Zatvoriti

VENT panelni sistemi

Sistemi aluminijumske podkonstrukcije pod nazivom VENT dizajnirani su sa osnovnom primenom u izradi ventilisanih fasada nove generacije. Ponuđene opcije podkonstrukcije nastale su kao rezultat tehničkih inovacija, uz uvažavanje novih trendova u arhitekturi. VENT panelni sistemi obezbeđuju dobru provetrenost, laka i jednostavna ugradnja i primena modernih završnih materijala na fasadi, doprinose ekonomičnosti i ekološkoj opravdanosti objekata na kojima se ugrađuju.

Ova grupa obuhvata sisteme aluminijumske podkonstrukcije sa oblogom koju čine ravno isečene ploče, koje se za podkonstrukciju vezuju vidnim ili skrivenim mehaničkim vezama i vezama hemijskih sredstava, odnosno lepljenja. Ova grupa pokriva širok spektar fasadanih materijala, a sistemi su RIVET, TACK, HIDE, STONE, CONTINUAL i ROCK.

VENT panelni sistemi

 • Raznovrsnost fasadnih obloga: kompozitni paneli, HPL, kamen, granitna keramika, staklo, terakota…
 • VENT panelni sistemi donose moderan, minimalistički dizajn .
 • Jednostavna montaža.
 • Dizajnirano i projektovano u Tehnomarketu

Sistem aluminijumske podkonstrukcije koji je namenjen prihvatanju ravnih ploča fiksiranih vezama vidnim sa lica fasade, najčešće u vidu pop-zakivaka ili vijaka. Ova spojna sredstva mogu biti vizuelno naglašena ukrasnim kapama ili plastificirana u boji panela ukoliko se želi postiæi njihova manja vidljivost na fasadi.

 

 

 

 

 

 

 

 

Preuzmite tehnički opis VENT RIVET sistema

Osnovni elementi sistema:

 • fiks ankeri – za pričvršćivanje kotvi na objekat
 • plastične podloške – u slučaju potrebe za termo prekidom
 • kotve – podesivi noseći elementi
 • noseći aluminijumski profili – vertikalni ili horizontalni
 • fasadna obloga

Sistem aluminijumske podkonstrukcije koji je namenjen prihvatanju ravnih ploča fiksiranih mehaničkom vezom nevidljivom sa lica fasade. Za montažu se koriste posebna spojna sredstva – ankeri koji su namenski konstruisani u ove svrhe od strane proizvođača Kiel i Fischer. U današnjoj arhitekturi se smatra veoma atraktivnim načinom ,,kačenja“ ventilirajuće fasade. Poželjna je i kod izvođača zbog suvog postupka ugradnje i dobar deo posla je moguće odraditi u samoj radionici. Jedini uslov ovog sistema je da ploče moraju biti minimalne debljine 6mm.

 

 

 

 

Preuzmite tehnički opis VENT HIDE sistema

Osnovni elementi sistema:

 • fiks ankeri – za pričvršćivanje kotvi na objekat
 • plastične podloške – u slučaju potrebe za termoprekidom
 • kotve – podesivi noseći elementi
 • noseći aluminijumski profili – vertikalni
 • prihvatajući aluminijumski profil – horizontala/šina
 • profilisani nosač
 • fasadna obloga

Sistem aluminijumske podkonstrukcije namenjen prihvatanju ravnih ploča fiksiranih vezom nevidljivom sa lica fasade tehnikom lepljenja ploča za noseći sklop. Ovaj mokri postupak montaže zbog svoje specifičnosti zahteva pripremne radnje kako u radionici tako i na gradilištu. Pruža fleksibilnost u izboru obloge, njenom dizajnu i estetskom oblikovanju sa mogućnošću kombinovanja nepravilnih oblika i forme na fasadi.

 

 

 

 

 

 

 

Preuzmite tehnički opis VENT TACK sistema

Osnovni elementi sistema:

 • fiks ankeri – za pričvršćivanje kotvi na objekat
 • plastične podloške – u slučaju potrebe za termoprekidom
 • kotve – podesivi noseći elementi
 • noseći aluminijumski profili – vertikalni ili horizontalni
 • fasadna obloga

Sistem aluminijumske podkonstrukcije koji je namenjen prihvatanju ravnih ploča najčešće granitne keramike, fiksiranih sa lica fasade vidljivim ili nevidljivim nosačima – žabicama, koje se u zavisnosti od zahteva u projektu mogu plastificirati u traženoj boji po RAL ton karti. Suvi je postupak ugradnje, nije preterano zahtevan za montažu, izuzetno stabilan sa visokim koeficijentom nosivosti, što ovaj sistem čini prihvaćenim kao standard za teške fasadne obloge.

 

 

 

 

 

 

Preuzmite tehnički opis VENT STONE sistema

Osnovni elementi sistema:

 • fiks ankeri – za pričvršćivanje kotvi na objekat
 • plastične podloške – u slučaju potrebe za termoprekidom
 • kotve – podesivi noseći elementi
 • noseći aluminijumski profili – vertikalni
 • inox noseće pločice – žabice
 • fasadna obloga

Sistem aluminijumske podkonstrukcije koji je namenjen prihvatanju ravnih ploča, prepoznatljiv po naglašenom rasteru na fasadi. To naglašavanje je omogućeno pokrivnim profilima, koji prema izboru projektanta na fasadi, mogu znatno isticati vertikale ili horizontale. Tako se dobija isti vizuelni efekat kao kod staklenih kontinualnih fasada po kojoj je ovaj sistem i nazvan (continual-neprekidan). Suvi je postupak ugradnje, a ne postoje ograničenja u izboru materijala fasadnih panela.

 

 

 

 

 

 

Preuzmite tehnički opis VENT CONTINUAL sistema

Osnovni elementi sistema:

 • fiks ankeri – za pričvršćivanje kotvi na objekat
 • plastične podloške – u slučaju potrebe za termoprekidom
 • kotve – podesivi noseći elementi
 • noseći aluminijumski profili – vertikalni ili horizontalni
 • potkapa
 • EPDM zaptivka
 • dekorativna kapa
 • fasadna obloga

Sistem aluminijumske podkonstrukcije koji je namenjen prihvatanju ravnih ploèa, najèešæe od prirodnog kamena, sigurno fiksiranih horizontalnim profilima delimièno vidljivim sa lica fasade u zoni horizontalnih fuga, koji se u zavisnosti od zahteva u projektu mogu plastificirati u traženoj boji po RAL ton karti. Postupak ugradnje je suv, uz jednostavnu montažu i kompletnu radionièku pripremu. Debljina fasadne obloge može biti od 10-40mm u zavisnosti od strukture materijala.

 

 

 

 

 

Preuzmite tehnički opis VENT ROCK sistema

Osnovni elementi sistema:

 • fiks ankeri – za pričvršćivanje kotvi na objekat
 • plastične podloške – u slučaju potrebe za termoprekidom
 • kotve – podesivi noseći elementi
 • primarni noseći aluminijumski profili – vertikalni
 • sekundarni noseći aluminijumski profili – horizontalni
 • fasadna obloga

Pogledajte detaljnije informacije o proizvodu.

Kontaktirajte nas za sve dodatne informacije.

Preuzmite tehničke kataloge i brošure o svim linijama naših proizvoda.