Izbornik Zatvoriti

Ventilisane fasade – VENT kasetni

Sistemi aluminijumske podkonstrukcije pod nazivom VENT dizajnirani su sa osnovnom primenom u izradi ventilisanih fasada nove generacije. Ponuđene opcije podkonstrukcije nastale su kao rezultat tehničkih inovacija, uz uvažavanje novih trendova u arhitekturi. Dobra provetrenost koju ventilisane fasade obezbeđuju, laka i jednostavna ugradnja i primena modernih završnih materijala na fasadi, doprinose ekonomičnosti i ekološkoj opravdanosti objekata na kojima se ugrađuju.

Sistemi aluminijumske podkonstrukcije VENT

Grupa kasetnih sistema VENT obuhvata pet sistema aluminijumskih podkonstrukcija gde oblogu čine kasete formirane isecanjem, žlebovanjem, savijanjem, imaju svoju dubinu i njihova mehanička veza sa podkonstrukcijom je najčešće potpuno skrivena. Materijali koji su zastupljeni kao obloga kod ove grupe su plastičniji i dozvoljavaju dodatnu obradu. U ovoj grupi se nalaze sistemi: BOX, SLIDER, BOLT, GASKET i FIT.

ventilisane fasade VENT

 • Raznovrsnost fasadnih obloga: aluminijumski i čelični kompozitn paneli i puni limovi i mrežasti materijali.
 • Moderan, minimalistički dizajn .
 • Jednostavna montaža.
 • Ventilisane fasade dizajnirane i projektovane u Tehnomarketu

Sistem aluminijumske podkonstrukcije namenjen prihvatanju posebno formiranih kaseta fiksiranih skrivenim nosačima i prihvatajućim elementima veze u obliku malih kutijastih aluminijumskih cevi (kutija-box) po kojima je ovaj sistem i dobio naziv. Suvi je postupak montaže, a kompletnu pripremu kaseta je moguće odraditi u radioničkim uslovima. Tako pripremljene kasete se na gradilištu samo slažu prema planiranim pozicijama na fasadi.

 

 

 

 

 

 

Preuzmite tehnički opis VENT BOX sistema

Osnovni elementi sistema:

 • fiks ankeri – za pričvršćivanje kotvi na objekat
 • plastične podloške – u slučaju potrebe za termoprekidom
 • kotve – podesivi noseći elementi
 • noseći aluminijumski profili – vertikalni ili horizontalni
 • sklop za vešanje panela
 • fasadna obloga

Sistem aluminijumske podkonstrukcije namenjen prihvatanju posebno formiranih kaseta fiksiranih skrivenim nosačima i vidnim prihvatajućim elementima veze u obliku osovina u predelu fuga. Pripremu kaseta je moguće odraditi kompletno u radionici, kako bi na gradilištu ovaj suvi postupak montaže bio brz i efikasan. Naziv je dobio prema načinu postavljanja kasetnih obloga na manje nosače, koji se pozicioniraju klizanjem na noseći deo podkonstrukcije i kasnijim fiksiranjem na istu (klizač-slider).

 

 

 

 

Preuzmite tehnički opis VENT SLIDER sistema

Osnovni elementi sistema:

 • fiks ankeri – za pričvršćivanje kotvi na objekat
 • plastične podloške – u slučaju potrebe za termoprekidom
 • kotve – podesivi noseći elementi
 • noseći aluminijumski profili – vertikalni Ω profil
 • sklop za vešanje panela
 • ugaona ojačanja kaseta – L profil dužine 22mm
 • fasadna obloga

Sistem aluminijumske podkonstrukcije namenjen prihvatanju posebno formiranih kaseta fiksiranih skrivenim nosačima i vidnim prihvatajućim elementima veze u obliku osovina u predelu fuga, bolcnama, po čemu je sistem i dobio naziv (bolcna-bolt). Suvim postupkom ugradnje, gotove kasete se preko posebno bočno ukrojenih falceva kače na horizontalno postavljene bolcne.

 

 

 

 

 

 

Preuzmite tehnički opis VENT BOLT sistema

Osnovni elementi sistema:

 • fiks ankeri – za pričvršćivanje kotvi na objekat
 • plastične podloške – u slučaju potrebe za termoprekidom
 • kotve – podesivi noseći elementi
 • noseći aluminijumski profili – vertikalni
 • prihvatajući element – bolcna dužine 60mm
 • ugaona ojačanja kaseta – L profil dužine 22mm
 • fasadna obloga

Sistem aluminijumske podkonstrukcije koji je namenjen prihvatanju posebno formiranih ,,kaseta“, vrlo pogodan za oblaganje ne samo zidnih površina, već i stubova, plafona, niša i drugih komplikovanijih zona na objektu. Prepoznatljiv po naglašenim fugama na fasadi, najčešće u kontrasnim bojama. Takav vizuelni efekat se postiže ubacivanjem i fiksiranjem EPDM guma u fuge, a celokupni utisak je da je fasada zaptivena (gasket-zaptivka). Izuzetno praktičan način montaže, ne zahteva izuzetnu preciznost, a postupak ugradnje je suvi.

 

 

Preuzmite tehnički opis VENT GASKET sistema

Osnovni elementi sistema:

 • fiks ankeri – za pričvršćivanje kotvi na objekat
 • plastične podloške – u slučaju potrebe za termoprekidom
 • kotve – podesivi noseći elementi
 • noseći aluminijumski profili – vertikalni ili horizontalni
 • profil za fiksiranje kaseta – skraćeni L profil
 • prateći materijal za popunjavanje fuga – EPDM gume i opciono strukturalni silikon
 • fasadna obloga

Sistem aluminijumske podkonstrukcije koji je namenjen prihvatanju posebno formiranih i pripremljenih kaseta. Njihova montaža je izuzetno laka, zbog lako uklopljivog sklopa, koji čine dva posebno projektovana aluminijumska profila, koji idealno naležu jedan na drugi (fit-sklop). Prepoznatljiv je po elegantnim fugama na fasadi, širine svega 9mm, a ukoliko se plastificira prihvatni profil, fuga može biti i u boji. Deo pripreme se vrši u samoj radionici, a postupak ugradnje je suvi.

 

 

 

 

 

 

Preuzmite tehnički opis VENT FIT sistema

Osnovni elementi sistema:

 • fiks ankeri – za pričvršćivanje kotvi na objekat
 • plastične podloške – u slučaju potrebe za termoprekidom
 • kotve – podesivi noseći elementi
 • noseći aluminijumski profili – vertikalni ili horizontalni
 • profil za prihvatanje kaseta
 • spojna guma – tampon guma između prihvatnog i naležućeg profila
 • fasadna obloga

Pogledajte detaljnije informacije o proizvodu.

Kontaktirajte nas za sve dodatne informacije.

Preuzmite tehničke kataloge i brošure o svim linijama naših proizvoda.