Izbornik Zatvoriti

TMH45 & TMHL30 hladna serija

Aluminijumski sistemi za prozore i vrata i alu pregrade bez prekida termičkog mosta, TMH45 i TMHL30 predstavljaju idealna rešenja za moderne enterijere, poslovne zgrade kao i objekte koji ne zahtevaju toplotnu izolaciju.

Aluminijumski sistemi bez prekida termičkog mosta imaju dominantnu primenu u enterijeru. Koriste se takođe na spoljnim fasadama objekata gde ne postoji potreba za grejanjem ili gde je klima blaga, bez velikih temperaturnih razlika izmeðu spoljnog i unutrašnjeg prostora.

Aluminijumski sistemi za prozore i vrata bez prekida termo mosta

U slučaju enterijera, najviše se koriste za izradu unutrašnjih punih i ostakljenih pregrada, sa i bez vrata, u okviru poslovnih i radnih prostora.

Aluminijumski sistemi za prozore, vrata i pregrade u savremenoj arhitekturi takođe nalaze sve širu primenu. Koriste se unutar stambenih prostora modernog koncepta, gde je staklo više zastupljeno i predstavljaju atraktivnu zamenu za tradicionalne pune pregradne zidove.

Dvostruko zaptivanje, mogućnost izrade elemenata velikih dimenzija i opcija jednostrukog ili dvostrukog stakla čine efikasan, fleksibilan sistem za najrazličitije namene.

 • Za primenu u enterijeru, blagoj klimi i objektima koji ne zahtevaju izolaciju.
 • Dve opcije površinske zaštite: plastifikacija po RAL ton karti ili eloksaža.
 • Mogućnost izrade elemenata velikih dimenzija.
 • Dizajnirano i projektovano u Tehnomarketu
TMH sistemi - uporedni pregled

TMH45 i TMHL30 Tehničke karakteristike

Ovaj sistem bez termičkog prekida odlikuje se dubinom ugradnje od 45mm i velikim brojem raznovrsnih profila koji omogućavaju najrazlièitije kombinovanje i izglede gotovih enterijerskih i eksterijerskih elemenata. Svoju najširu primenu pronalazi arhitekturi i građevinarstvu u izradi prozora, vrata, pregrada i portala.

Sistem je dizaniran tako da omogući primenu kompaktnih ili slojevitih punih, jednostrukih i dvostrukih staklenih ispuna u debljinama od 4mm do 30mm. Kod svih otvorivih elemenata obezbeđeno je dvostruko dihtovanje EPDM zaptivkama od kojih je kod prozora i balkonskih vrata jedno centralno.

Robusni dizajn aluminijumskih profila i posebnih statičkih elemenata omoguæava izradu pregrada i portala visina i do 3,5 metara, koji se mogu nadovezivati u dugom nizu u istoj ravni ili pod različitim uglovima u opsegu od 33 do 200°.

 

 

 • Velika nosivost i stabilnost sistema.
 • Podržane ispune od 4 do 30mm.
 • Zaptivanje u zoni spoja štoka i krila je dvostruko, preko dve trajno elastične EPDM zaptivke otporne na UV zračenje.
 • Širina krila od 45mm.
Preuzmite tehnički opis sistema

Sistem Tehnomarket TMHL 30 predstavlja idealno rešenje primenjivo na pomoćnim prostorijama posebne namene, gde pored zaštite od vlage, atmosferalija i produvavanja ne postoji potreba za toplotnom izolacijom. Takođe, široku primenu nalazi svuda gde su temperature tokom godine ujednačene i ne dolazi do većih oscilacija. Podržane su debljine ispune od 4-9mm.

TMHL 30 je izuzetno jednostavno rešenje za elemente manjih dimenzija, gde nema potrebe za toplotnom izolacijom ni velikim dimenzijama elemenata. Pored česte upotrebe na pomoćnim objektima, svoju primenu nalazi i u enterijeru gde svojim elegantnim profilom nudi moderan, minimalistički izgled pregrada i elemenata manjih dimenzija uz izuzetno malu dubinu ugradnje od svega 30mm i visinu profila od 66mm.

 

 

 • Ekonomičan sistem.
 • Puna funkcionalnost uz primenu svega 4 profila.
 • Univerzalna primenjivost uz širinu krila od 30mm.
Preuzmite tehnički opis sistema

Pogledajte detaljnije informacije o proizvodu.

Kontaktirajte nas za sve dodatne informacije.

Preuzmite tehničke kataloge i brošure o svim linijama naših proizvoda.