Izbornik Zatvoriti

LINEAL aluminijumski sistemi

LINEAL aluminijumski sistemi dizajnirani su sa ciljem da maksimalno iskoriste prednosti aluminijuma u izradi prozora I vrata nove generacije sa posebnim zahtevima u vezi energetske efikasnosti. Primenom aluminijuma obezbeđena je stabilna i elegantna forma rama. Kod nekih sistema poboljšana toplotna izolacija ostvarena je termičkim prekidom u vidu proširenih poliamidnih traka i integrisanih sunđerastih ispuna.

LINEAL aluminijumski sistemi nude dva komplementarna tipa profila sa termo prekidom. Prvi sa osnovom od aluminijuma i drugi u kombinaciji aluminijumska konstrukcija – drvena unutrašnja obloga. Čitava serija je modularnog tipa. Sa različitim kombinacijama elemenata izdvaja se jedanaest podsistema različitih dubina ugradnje. Počev od 54mm u aluminijumu, pa sve do 104mm u luksuznoj kombinaciji aluminijum-drvo.

Tri različite dubine ugradnje od 54mm, 62mm i 77mm nude korisniku mogućnost izbora između 4 podsistema LINEAL aluminijum. Sve u skladu sa željenim i projektovanim potrebama u planiranoj eksploataciji prozora i vrata. Optimizovana toplotna izolovanost, kao bitan faktor komfora, postignuta je termo prekidom u vidu poliamidnih traka. Različitie širine od 16mm, 24mm i 39mm, u direktnoj je zavisnosti od dubine ugradnje štoka.

LINEAL aluminijumski sistemi, poput Sistem THERM 77, kao tehnološki najkompleksniji, ima pojačana termička svojstva. Termička svojstva, postignuta putem saćastih višekomornih poliamida, sunđerastih ispuna i koekstrudirane centralne zaptivke. U kombinaciji sa troslojnim staklom (Ug=0,5W/m²K) na prozoru ovog sistema može se postići minimalni koeficijent prolaza toplote kroz ceo prozor. Od Uw=0,96W/m²K predviđen za niskoenergetske zgrade.

 • Lineal aluminijum sistemi dolaze u četiri nivoa izolacije i tri dubine ugradnje: 54, 62 i 77mm
 • Podržane su ispune i staklo paketi od 8 do 68mm sa EPDM zaptivkama koje poseduju integrisanu barijeru protiv produvavanja.
 • Zaptivanje u zoni spoja štoka i krila je trostruko, preko tri trajno elastične EPDM zaptivke otporne na UV zračenje.
 • Osnovna spoljašnja dimenzija štoka od 65mm.

LINEAL aluminijumski sistemi

LINEAL aluminijumski sistemi

Tehničke karakteristike – LINEAL aluminijum

Sistem LINEAL ST 54 je jedan od jedanaest iz serije LINEAL i predstavlja sistem aluminijumskih profila sa termičkim prekidom, specijalno projektovanih za izradu elemenata prozora i vrata sa ugradnom dubinom štoka od 54mm. Sistem je dizajniran tako da zadovoljava savremene zahteve na polju energetske efikasnosti, kao i ostale uslove nepohodne za bezbedan i udoban radni i životni prostor. Prilikom projektovanja elemenata sistema posebna pažnja je posvećena odabiru materijala koji vrše funkciju termičkog prekida u sklopu profila. Na ovaj način su postignute maksimalne sistemske termoizolacione karakteristike. Uf≈2,868W/m²K, odnosno Uw≈1,67W/m²K.

 

 • Sistem LINEAL ST 54 omogućava ugradnju standardnog okova u EURO 1 žljeb i okova za PVC u EURO 16mm žljeb.
 • Podržane ispune i staklo paketi od 8 do 45mm sa EPDM zaptivkama koje poseduju integrisanu barijeru protiv produvavanja.
 • Zaptivanje u zoni spoja štoka i krila je trostruko, preko tri trajno elastične EPDM zaptivke otporne na UV zračenje.
 • Osnovna spoljašnja dimenzija štoka od 65mm.
Preuzmite detaljan tehnički opis sistema

Sistem LINEAL PLUS 62 je jedan od jedanaest iz serije LINEAL i predstavlja sistem aluminijumskih profila sa termičkim prekidom, specijalno projektovanih za izradu elemenata prozora i vrata sa ugradnom dubinom štoka od 62mm. Sistem je dizajniran tako da zadovoljava savremene zahteve na polju energetske efikasnosti, kao i ostale uslove nepohodne za bezbedan i udoban radni i životni prostor.Prilikom projektovanja elemenata sistema posebna pažnja je posvećena odabiru materijala koji vrše funkciju termičkog prekida u sklopu sistemskih profila. Na ovaj način su postignute maksimalne termoizolacione karakteristike Uf≈2,50W/m²K, odnosno Uw≈1,30W/m²K.

 

 

 • Sistem LINEAL PLUS 62 omogućava ugradnju standardnog okova u EURO 1 žljeb i okova za PVC u EURO 16mm žljeb.
 • Podržane ispune i staklo paketi od 8 do 53mm sa EPDM zaptivkama koje poseduju integrisanu barijeru protiv produvavanja.
 • Zaptivanje u zoni spoja štoka i krila je trostruko, preko tri trajno elastične EPDM zaptivke otporne na UV zračenje.
 • Osnovna spoljašnja dimenzija štoka od 65mm.
Preuzmite detaljan tehnički opis sistema

Sistem LINEAL THERM 62 je jedan od jedanaest iz serije LINEAL i predstavlja sistem aluminijumskih profila sa termičkim prekidom, specijalno projektovanih za izradu elemenata prozora i vrata sa ugradnom dubinom štoka od 62mm.Sistem je dizajniran tako da zadovoljava savremene zahteve na polju energetske efikasnosti, kao i ostale uslove nepohodne za bezbedan i udoban radni i životni prostor.Prilikom projektovanja elemenata sistema posebna pažnja je posvećena odabiru materijala koji vrše funkciju termičkog prekida u sklopu sistemskih profila i dodate su posebne sunđeraste ispune unutar komora profila. Na ovaj način su postignute maksimalne termoizolacione karakteristike Uf≈2,00W/m²K, odnosno Uw≈1,1/m²K.

 

 

 • Sistem LINEAL THERM 62 omogućava ugradnju standardnog okova u EURO 1 žljeb i okova za PVC u EURO 16mm žljeb.
 • Podržane ispune i staklo paketi od 8 do 53mm sa EPDM zaptivkama koje poseduju integrisanu barijeru protiv produvavanja.
 • Zaptivanje u zoni spoja štoka i krila je trostruko, preko tri trajno elastične EPDM zaptivke otporne na UV zračenje.
 • Osnovna spoljašnja dimenzija štoka od 65mm
Preuzmite detaljan tehnički opis sistema

Sistem LINEAL THERM 77 je jedan od jedanaest iz serije LINEAL i predstavlja sistem aluminijumskih profila sa termičkim prekidom, specijalno projektovanih za izradu elemenata prozora i vrata sa ugradnom dubinom štoka od 77mm. Sistem je dizajniran tako da zadovoljava savremene zahteve na polju energetske efikasnosti, kao i ostale uslove nepohodne za bezbedan i udoban radni i životni prostor. Prilikom projektovanja elemenata sistema posebna pažnja je posvećena odabiru materijala koji vrše funkciju termičkog prekida u sklopu sistemskih profila i dodate su posebne sunđeraste ispune unutar komora profila. Na ovaj način su postignute maksimalne termoizolacione karakteristike Uf≈1,40W/m²K, odnosno Uw≈0,96W/m²K.

 

 

 • Sistem LINEAL THERM 77 omogućava ugradnju standardnog okova u EURO 1 žljeb i okova za PVC u EURO 16mm žljeb.
 • Podržane ispune i staklo paketi od 23 do 68mm sa EPDM zaptivkama koje poseduju integrisanu barijeru protiv produvavanja.
 • Zaptivanje u zoni spoja štoka i krila je trostruko, preko tri trajno elastične EPDM zaptivke otporne na UV zračenje.
 • Osnovna spoljašnja dimenzija štoka od 65mm
Preuzmite detaljan tehnički opis sistema

 

Pogledajte detaljnije informacije o proizvodu.

Kontaktirajte nas za sve dodatne informacije.

Preuzmite tehničke kataloge i brošure o svim linijama naših proizvoda.